ARTR, ANPR, ITS, Automatyczne rozpoznawanie tablic, zarządzanie ruchem drogowyminteligentne systemy transportowe
Polski |  English
» ITS | lista skrócona
           « wstecz
System VCOP.Wstęp

System VCOP (Virtual COP) jest innowacyjnym, zintegrowanym systemem zarządzania, kontroli i nadzoru ruchu pojazdów, mającym zastosowanie tam, gdzie wymagane są bezpieczeństwo, poufność, precyzja i szybkość i dokładność uzyskiwania informacji o pojazdach w ruchu. Inteligentne systemy transportowe to narzędzia wykorzystywanie w krajach wysoce uprzemysłowionych ze zorganizowana struktura transportowa. System Virtual COP niewątpliwie swoja konstrukcja i funkcjonalności należy do grona najbardziej rozbudowanych aplikacji na rynku ITS. Zastosowanie i wdrażanie modułów Virtual COP to idealna droga do budowy spójnego zespołu rozwiązań nowoczesnego Inteligentnego Systemu Transportowego dla aglomeracji miejskich i krajowego systemu transportu drogowego. System VCOP nie posiada rozwiązań do obsługi i zarządzania środkami komunikacji miejskiej, kolejowej, lotniczej jednak umożliwia dalsza integracje z systemami nadrzędnymi.

Przeznaczenie systemu:
Virtual COP to rozwiązanie dla wielu branż i sektorów administracji i gospodarki związanych bezpośrednio lub pośrednio z ruchem drogowym pojazdów samochodowych. Dedykowani użytkownicy poszczególnych aplikacji systemu VCOP to:

 • służba drogowa
 • służba bezpieczeństwa
 • straż graniczna
 • porty morskie
 • porty lotnicze
 • centra monitoringu wizyjnego
 • policja, wojsko
 • służba celna
 • zarządcy tuneli, parkingów
 • ośrodki przemysłowe
 • zarządcy autostrad
 • służby zarządzania kryzysowego


Funkcje podstawowe:

 • optyczna analiza ruchu i wykonywanie zdjęć pojazdów samochodowych
 • detekcja tablic rejestracyjnych
 • odczyt tablic rejestracyjnych - automatyczne rozpoznawanie numerów
 • rejestracyjnych (ANPR(ang.), ARTR(PL))
 • sygnalizowanie wykrycia pojazdów poszukiwanych
 • rejestracja i archiwizacja poprzez zapis do bazy danych
 • automatyczne wyszukiwanie i porównywanie obiektów w zasobach danych
 • integracja z innymi systemami i bazami danych


Funkcje dodatkowe*):

 • pomiar prędkości pojazdów
 • klasyfikacja pojazdów
 • pomiar nacisku na oś
 • wykrywanie i pojazdów o przekroczonych zadanych parametrach (wysokość, waga, czas podróży,)
 • wizualizacja informacji na terminalach mobilnych (PDA, komputery samochodowe CAR PC)
 • detekcja tablic ostrzegawczych o przewozie niebezpiecznych ładunków
 • foto - identyfikacja kierowcy pojazdu
 • wspomaganie, nadzorowanie i sterowanie ruchem drogowym
 • integracja z dedykowanymi bazami danych i innymi systemami wspomagania i zarządzania
 • Inne – dostosowywane w drodze indywidualnego zamówienia.

*) - realizowane na podstawie opracowania projektowego

Podstawowe elementy systemu:

 • urządzenia pozyskania danych, kamery ARTR, czujniki, inne bazy danych.
 • urządzenia transmisji danych
 • urządzenia do archiwizacji i przetwarzania danych
 • urządzenia do realizacji backupu danych.
 • oprogramowanie - baza danych i aplikacje klienckie


Specjalizowana kamera ARTR ( ang. ALPR, ANPR)

(ARTR – Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych (PL), ALPR – Automatic Number Plate Recognition (ANG))

                                                                                                                                                                                 
Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic ,detekcja tablic, odczyt tablic
Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic,detekcja tablic, odczyt tablic
Kamera ARTR VCOP DUAL_CAM
KAMERA ARTR VCOP_IR
fot. 1 i 2. Kamery automatycznego wykrywania i rozpoznawania
                                                tablic i numerów rejestracyjnych pojazdów.

               

Wybrane właściwości i minimalne parametry techniczne systemu dla punktu pozyskania danych:

 • identyfikacja pojazdów w dzień i w nocy w tym przy braku jakiegokolwiek zewnętrznego oświetlenia.
 • identyfikacja pojazdów poruszających sie z prędkością od 0 do 180 km/h
 • wyzwalanie wewnętrznym sygnałem wideo
 • zintegrowana (wewnętrzna – znajdująca się w obudowie kamery) baza danych umożliwiająca porównanie danych w czasie rzeczywistym.
 • gwarantowana przez producenta identyfikacja tablic rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych Polskich i z krajów graniczących z Polska
 • minimalna pewność odczytu tablic - 98 % dla europejskich tablic rejestracyjnych
 • zapis danych do zewnętrznej bazy danych m.in. SQL, wraz z użyciem FTP, jak również możliwość współbieżnego zapisu wybranej zawartości danych do różnych baz jednocześnie.
 • układ pozyskania obrazów wyposażony w kamery kolorowa i monochromatyczna CCD z automatycznym wyborem źródła sygnału
 • moduł pozyskania obrazów wyposażony w specjalistyczne emitery niewidocznego dla oka ludzkiego promieniowania świetlnego umożliwiające oświetlenie sceny
 • komputer przetwarzający, emiter podczerwieni, oprogramowanie i układ transmisji danych - zintegrowane i zamknięte w jednej obudowie z jednostka pozyskania obrazów (kamerami)
 • zespół kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych wyposażony w port LAN. GPRS, WiFi
 • wbudowane funkcje - wyzwalania sygnałem zewnętrznym, insertowania danych pomiarowych (pomiar prędkości, pomiar nacisku na os, data, miejsce
 • zdarzenia ) do obrazu pojazdu przed jego zakodowaniem i transmisja do bazy danych.
 • możliwość dostępu do urządzenia i konfiguracji z użyciem technologii IP, www, telnet, ssh.
 • możliwość zastosowania wewnętrznego bufora danych.
 • możliwość realizacji sprzętowej kompresji obrazów i podglądu obrazu z kamery z użyciem transmisji IP
 • możliwość rozpoznawania i identyfikacji pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne
 • minimalna szczelność obudowy i złączy IP 68
 • menu urządzeń oraz oprogramowanie w języku polskim.
 • instrukcja montażu i uruchomienia urządzeń w języku polskimDla spełnienia najwyższych parametrów pewności odczytu i detekcji tablic rejestracyjnych pojazdów co gwarantuje zapewnienie najwyższej skuteczności zaleca sie zastosowanie kamer o najwyższych parametrach i skuteczności VCOP_DUALCAM oraz VCOP_HIRES. Detekcja tablic rejestracyjnych - to parametr, który mówi o ilości pojazdów w serii, których tablice zostaną prawidłowo wykryte przez system rozpoznawania tablic. Skuteczność odczytu tablic rejestracyjnych to parametr systemu, który określa rzeczywista ilość tablic rejestracyjnych pojazdów, jaka system prawidłowo rozpoznaje w zadanej każdej serii testowej. Dla zapewnienia jednakowej pewności działania systemu o każdej porze dnia 24/7 oba parametry detekcji tablic i skuteczności odczytu muszą być testowane w różnych warunkach oświetlenia w czasie dnia rano w południe i wieczorem jaki i po zmroku dla każdego urządzenia pomiarowego. Szczegółowe parametry urządzeń można znaleźć w specyfikacjach technicznych urządzeń.

Zespół dodatkowych elementów funkcjonalnych.
(Szczegółowe dane techniczne w dedykowanych kartach katalogowych)

 • układ pomiaru i wstępnej klasyfikacji nacisku
 • moduł pomiaru prędkości pojazdów.
 • układ foto-identyfikacji kierowcy pojazdu do modułu pomiaru prędkości.
 • układ pomiaru temperatury powietrza, jezdni, kierunku wiatru i wilgotności powietrza
 • moduł nadzoru, sterowania i zarządzania ruchem drogowym


VCOP - System bazodanowy

Informacje ze specjalizowanych kamer ARTR akwizycji danych VCOP dualCAM , VCOPIR oraz ich dodatkowych urządzeń peryferyjnych, za pomocą dedykowanych łączy telekomunikacyjnych trafiają do bazy danych. W zależności od aplikacji i docelowego przeznaczenia systemu VCOP, przez projektanta dobierana jest końcowa konfiguracja sprzętowa i programowa systemu bazodanowego. Polecanym rozwiązaniem dla VCOP jest modułowy 19 calowy system serwerowy BLADE SERVERS, którego zaleta jest możliwość rozbudowy wraz z przyrostem ilości danych odbieranych i przechowywanych do konfiguracji sprzętowej i dyskowej wymaganej dla obsługi zasobów. Oferowane wraz z systemem VCOP systemy serwerowe zapewniają niezbędna redundancje zasilania, zasobów sprzętowych serwerów i dyskowych.

         

                                                                                                                       
Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic, detekcja tablic, odczyt tablic
Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic, detekcja tablic, odczyt tablic
BLADE Serwer bazy danych ARTR z macierzami dyskowymi
systemu rozpoznawania tablic i numerów rejestracyjnych pojazdów.
         
Zespół serwerów systemu ARTR VCOP to rozwiązania farmowe i klastrowe. W małych instalacjach stosuje sie rozwiązania z zastosowaniem dwóch jednostek serwerowych.

Oprogramowanie.
System VCOP złożony jest z punktów pozyskania danych, obrazów i identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów w każdej aplikacji posiada te sama architekturę oprogramowania i transmisji nazwana VCOP – BAZA GBD server.

                               
FOTO
KOLOR
Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic, detekcja tablic, odczyt tablic
FOTO
IR
Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic, detekcja tablic, odczyt tablic
FOTO
LP
Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic, detekcja tablic, odczyt tablic
2008.08.20, g.14:02:01, kam nr 142, LPR : WI 2289F

Podstawowy zestaw informacji przechowywanych w bazie.

Moduł oprogramowania VCOP – BAZA GBD server odpowiada za pozyskanie i kolekcjonowanie danych, wykrywanie okreslonych zdarzeń i anomalii w pozyskanych seriach danych i pracy systemu. VCOP – BAZA GBD server służy również jako element komunikacji z innymi dedykowanymi aplikacjami użytkownika ale przede wszystkim jest wykorzystywany przez APLIKACJE systemu VCOP oferowane klientom przez TELSAT Electronic Systems. Aplikacje rodziny VCOP dedykowane dla poszczególnych odbiorców.

Moduły aplikacji podstawowej i aplikacji końcowych to:

VCOP –BAZA Server GBDpodstawowy system bazodanowy do nadzoru, komunikacji i serwisu punktów pozyskania obrazów i akwizycji danych systemu VCOP

VCOP – VCOP MOBILE moduł VCOP do zastosowań mobilnych w pokładowych komputerach samochodowych policji, służb granicznych celnych.
Punkt pozyskania obrazów i akwizycji danych zamontowany w pojeździe.


VCOP - Inteligentny parking aplikacja umożliwiająca kompletna automatyczna prace systemu parkingowego bazująca na funkcjonalności ALPR ( automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów).

VCOP – Drogowiec aplikacja do analizy stanów, płynności, wykrywania anomalii i zagrożeń oraz budowy statystyk, zarządzania i sterowania ruchem drogowym. VCOP Drogowiec opcjonalnie realizuje wykrywanie i sygnalizacje pojazdów o przekroczonym nacisku na os. Przesyła informacje o wykrytym pojeździe do mobilnego terminala np. PDA lub Car - PC).

VCOP – Autostrada aplikacja do ewidencji ruchu pojazdów, pobierania op łat za przejazd, dostępu warunkowego, na podstawie numerów rejestracyjnych pojazdów. Opcjonalnie współpraca z systemami PAYTEL i PREPAY umożliwiającymi przejazd na podstawie uprzednio dokonanej zapłaty.

VCOP – TUNEL aplikacja do wizualizacji parametrów ruchu drogowego w tunelu, Na podstawie danych ze zliczenia pojazdów realizuje przekaz informacji o zagrożeniach dla operatora nadzorującego prace tunelu, Dodatkowe funkcjonalności sygnalizacji ruchu pojazdów o przekroczonych parametrach tj. – nacisk na o s, wysokość pojazdu, przewóz ładunków niebezpiecznych to jedne z najczęściej wykorzystywanych w nadzorowaniu bezpieczeństwa ruchu w tunelu, Możliwość wydruku statystyk daje operatorowi możliwości przewidywania zdarzeń i przekazu danych do analizy parametrów ruchu dla konkretnych zdarzeń.

VCOP – Pomiar czasu podróży JMTS Pomiar czasu podróży ( JMTS) na odcinkach drogi wyznaczonych pomiędzy punktami pomiarowymi.

VCOP – PAY Traffic Zone system poboru op łat a wjazd do strefy ograniczonego ruchu pojazdów

VCOP – Foto Radarmoduł oprogramowania VCOP z funkcjonalnością foto radaru.

VCOP –Car Access Aplikacja moduł integrujący - dla ochrony obiektów specjalnych - zabezpieczenie techniczne – parkingu – bramy wjazdowej warunkujące dopuszczenie do ruchu na terenie obiektów specjalnych ( kopalnie, fabryki, stocznie, porty), kontrola wjazdu dla osób kierujących i pojazdów z użyciem warunkowych biometrycznych układów nadzoru dostępu do obiektu oraz systemu ARTR.

VCOP – CELNIKaplikacja wspomagania automatyzacji pracy służb celnych i granicznych.

Uwaga* - Każda z aplikacji końcowych wymaga zastosowania podstawowego modułu VCOP BAZA Server GBD.

VCOP-Transmisja danych

Transmisja danych z Punktów Pomiarowych do Centralnej Bazy Danych VCOP – BAZA GBD Server może sie odbywać za pomocą różnych łączy teleinformatycznych. W tym celu buduje sie dedykowane łącza lub dzierżawi już istniejące. Można tez skorzystać z zasobów publicznych sieci informatycznych mających możliwość zdefiniowania wydzielonych kanałów VPN (Virtual Private Network). W wszystkich tych przypadkach następuje odseparowanie danych przesyłanych w systemie VCOP od dostępu do nich osób niepowołanych.
Ze względu na poufność przekazywanych danych wszystkie informacje dodatkowo szyfrowane. Zarówno odseparowanie sieci przesyłowych, jak i szyfrowanie danych zapewnia wymagana poufność przekazywanych informacji i gwarantuje ich bezpieczeństwo.

Automatyczne rozpoznawanie, ARTR, ANPR,
zarządzania ruchem, Identyfikacja tablic, detekcja tablic, odczyt tablic

Jako medium transmisyjne można użyć dowolnego nośnika używanego do budowy sieci informatycznych. W praktyce najczęściej korzysta sie z:

 • okablowanie miedziane (LAN, DSL),
 • okablowanie światłowodowe,
 • łącza bezprzewodowe (GSM/EDGE, WiFi).


Prędkość transmisji zależy od użytego medium i przydzielonego limitu transferu. W przypadku zastosowania łączy o stosunkowo małej przepustowości (GSM) w czasie rzeczywistym z punktu pomiarowego przesyłane są tylko podstawowe informacje . Dodatkowe informacje (zdjęcia) najczęściej magazynowane sa w Punkcie Pomiarowym i wysyłane są na zadanie lub w czasie zmniejszonego natężenia ruchu pojazdów.

Zalety i dodatkowe właściwości systemu.

 • skalowalna modułowa budowa umożliwiająca w dowolnym momencie zmianę lub rozszerzenie funkcjonalności systemów i aplikacji o kolejne moduły i funkcje.
 • współpraca i możliwość integracji z istniejącymi aplikacjami użytkownika
 • wielofunkcyjność rozwiązań dająca możliwości połączenia i wykorzystania jednego zespołu urządzeń do realizacji wielu zadań i funkcji. np. sterowanie i nadzór płynności ruchu drogowego + foto Radar.
 • możliwość dostosowania funkcjonalności do pracy przy stosowaniu łączy danych o niskiej przepustowości ( łącza radiowe, przewodowe, GPRS, EDGE etc.)


Warunki instalacji, obsługi, eksploatacji i konserwacji.

Realizacja i wdrożenie systemu wymaga wykonania projektu technicznego a czasami budowlanego. Proces projektowy inwestycji pozwala na dokładne sprecyzowanie funkcji i potrzeb Inwestora jak również określenie przybliżonych kosztów realizacji. Instalacja systemów VCOP realizowana jest poprzez autoryzowanych branżowych dystrybutorów i integratorów systemów.

Eksploatacja systemu możliwa jest po jego uruchomieniu i przeszkoleniu personelu. Oprogramowanie VCOP posiada prosty i intuicyjny interfejs obsługi co umożliwia prace z systemem po kilkunastu minutach praktycznego szkolenia. Kompletna i przejrzysta dokumentacja zapewnia możliwość przeszkolenia pracowników przez wyszkolonego administratora systemu.

Konserwacja i gwarancja – Produkty VCOP objęte są 12 miesięczną gwarancja. Na podstawie dodatkowej umowy serwisowej istnieje możliwość jej przedłużenia max do 36 miesięcy. W trakcie eksploatacji systemy VCOP muszą mieć zagwarantowana bieżącą konserwacje dla utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej 24/7. Układy optyczne realizując odczyt tablic rejestracyjnych wymagają kilkukrotnego ( 2-5 razy) oczyszczenia w ciągu roku. Układy pamięci masowych i zasilania awaryjnego wymagają nadzoru i wymiany elementów eksploatacyjnych. Koszty eksploatacji sprowadzają sie do wymiany podstawowych elementów eksploatacyjnych, zarządzania, oczyszczenia, pomiarów energii elektrycznej i łączy transmisji danych. W pozostałym zakresie systemy VCOP nie wymagają szczególnych zabiegów i nakładów finansowych.

Oprogramowanie i systemy ARTR


 Polecamy

Horyzontalne przewierty sterowane, przeciski


Kontakt z nami
   ogólny
"P.H.U. Telsat"
ul. J.Dąbskiego 1a
72-300 Gryfice
Polska
telsat@555.pl
+48 91 384 2018
lub skorzystaj z formularza


             początek
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2006 Telsat Electronic Systems, Poland

 | HOME | Telekomunikacja | Energetyka | ITS | Usługi | Kontakt |