Monitoring wizyjny, CCTV,  monitoring miast, telewizja przemysłowa, Monitoring IP, systemy bezpieczeństwa
Polski |  English
» Zabezpieczenia | lista skrócona
           « wstecz
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU
Ogień jest jednym z kilku żywiołów, który niekontrolowany może spowodować ogromne straty. Prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru występuje zawsze. Wystarczy niedopałek papierosa lub jedna iskra z uszkodzonej instalacji elektrycznej. Szkody wynikające z wystąpienia pożaru są dwojakie. W przypadku budynków mieszkalnych są to przede wszystkim starty materialne. Pożar w firmie pociąga za sobą, poza typowymi stratami materialnymi, starty związane z przymusowym przestojem w działalności. Nie ma możliwości zrealizowania zamówień, a klienci odchodzą do konkurencji. Pożary to nie tylko straty materialne. To przede wszystkim zagrożenie życia ludzkiego. więcej ...
 
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Systemy sygnalizacji włamania oparte są na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie w obiekcie. Sygnał taki najczęściej przekazywany jest do tzw. Stacji Monitorowania Alarmów, do której podłączony jest system alarmowy danego obiektu. Stacja Monitorowania Alarmów, w przypadku odebrania sygnału o naruszeniu strefy chronionej, powiadamia o zaistniałym zagrożeniu właściciela obiektu. W tym samym czasie na miejsce zdarzenia wysyłany jest Patrol Ochronny, którego zadaniem jest sprawdzenie czy sygnał alarmowy jest prawdziwy. więcej ...
 
SYSTEMY ODDYMIANIA - PRZEWIETRZANIA
Systemy oddymiania służą do usuwania, względnie zmniejszania stężenia dymu, gorącego powietrza oraz niebezpiecznych, toksycznych, lotnych związków z zagrożonej strefy. W ten sposób znacząco zostaje podniesiony poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonych budynkach. Zastosowanie systemów oddymiania ułatwia również ewentualną ewakuację ludzi, umożliwia wprowadzenie jednostek ratowniczych w celu szybszego zlokalizowania i usunięcia zagrożenia (np. źródła pożaru). Systemy oddymiania podobnie jak systemy alarmowe wyposażone są w specjalistyczne czujki dymowe. więcej ...
 
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
Systemy kontroli dostępu umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione, z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione. Systemy te dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu. Systemy te mogą być również stosowane przy bramach wjazdowych na parking. Można w ten sposób kontrolować zajętość miejsc parkingowych lub ograniczyć dostęp do parkingu wyłącznie dla osób uprawnionych do parkowania. Do systemów kontroli dostępu możemy zaliczyć również systemy kontroli czasu pracy. Umożliwiają one rejestrowanie i automatyczne rozliczanie czasu pracy. Rejestratory gromadzą w swojej pamięci informacje o wejściach i wyjściach pracowników.więcej ...
 
CCTV - TV PRZEMYSŁOWA
System Telewizji Przemysłowej stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku kiedy pewne obszary lub obiekty wymagają stałej kontroli i nadzoru, a na ich terenie bezpieczeństwo i życie ludzkie jest zagrożone. Poprzez zastosowanie telewizji przemysłowej zapewniamy maksimum bezpieczeństwa dla osób obserwujących teren lub obiekt zagrożony z maksymalną identyfikacją rodzaju zdarzenia. Daje to nowy wymiar w dziedzinie zabezpieczeń: wykrycie intruza, przekazanie informacji w formie obrazu i dźwięku do odbiorcy sygnału, zapis tego zdarzenia, pełną identyfikację i archiwizację bez zawodnych i uciążliwych systemów analogowych opartych na taśmach magnetycznych.więcej ...
 
 Polecamy

Horyzontalne przewierty sterowane, przeciski


Kontakt z nami
   ogólny
"P.H.U. Telsat"
ul. J.Dąbskiego 1a
72-300 Gryfice
Polska
telsat@555.pl
+48 91 384 2018
+48 91 384 8333
lub skorzystaj z formularza


             początek
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2006 Telsat Electronic Systems, Poland

 | HOME | Telekomunikacja | Zabezpieczenia | Energetyka | ITS | Produkty | Usługi | Kontakt |