w pasie drogowym,roboty drogowe,projekty organizacji ruchu,organizacja ruchu drogowego,czasowa zmiana organizacji ruchu
Polski |  English
» Usługi |  Czasowa organizacja ruchu drogowego podczas prowadzenia robót | 
           « wstecz

Projekty czasowej organizacji ruchu

PROJ-ORG-RUCHU
 

Cena :  Pytaj   Prowadzenie robot w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu organizacji ruchu, który określa zakres ograniczenia ruchu oraz sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsc robot. Zakres ograniczenia ruchu powinien wynikać z projektu technicznego i określony jest przez technologię i organizację prowadzonych robót.

Projekt organizacji ruchu wymaga zatwierdzenia w trybie określonym przepisami o zarządzaniu ruchem na drogach publicznych, Prowadzenie w pasie drogowym robót nie związanych z budową, przebudową wymaga uzyskania zezwolenia zarządu drogi.

Opracowujemy wszelkie Projekty czasowej zmiany organizacji ruchu, na czas wykonywania robót / usług w pasach drogowych dróg publicznych.

projekty organizacji ruchu,projekty czasowej organizacji ruchu,organizacja ruchu drogowego,czasowa organizacja ruchu drogowego, projekty ruchu drogowego

Projekty opracowujemy w oparciu o poniższe przepisy prawne, wytyczne oraz ich zmiany:

 • przepisy USTAWY z dnia 21 marca 1985 roku O DROGACH PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 08.02.2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
 • przepisy USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 roku - PRAWO O RUCHU DROGOWYM (tj. Dz. U. z 20.06.2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 • przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177, poz. 1729)
 • przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 12.10.2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)
 • przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 13.12.2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
 • Załącznik nr 1 – 4 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 • Zarządzanie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, które wprowadziło do stosowania na drogach krajowych „Katalogu typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

  oraz

 • wizje w terenie
 • inwentaryzację oznakowania istniejącego
 • zalecenia inwestora

Projekty czasowej zmiany organizacji są przez nas uzgadniane, a nastąpienie zatwierdzane przez właściwe organy administracji państwowej oraz samorządowej w zależności od danej kategorii drogi, czyli i właściwości zarządzania ruchem, i tak:

 • zarząd ruchem na drogach krajowych sprawuje - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • zarząd ruchem na drogach wojewódzkich - Marszałek Województwa,
 • zarząd ruchem na drogach powiatowych i gminnych - Starosta.ARTR, kamera ARTR

Czasowa organizacja ruchu drogowego podczas prowadzenia robót Cena (netto)
PROJ-ORG-RUCHU Projekty czasowej organizacji ruchu

 Pytaj

OZN-RUCHU-DRG Oznakowanie czasowe ruchu drogowego podczas wykonywania robót w pasie drogowym

 Pytaj

N - Nowość, P - Polecany produkt
O lepsze ceny do swojego projektu / inwestycji proszę złożyć zapytanie cenowe na adres adminsell@555.pl


 Polecamy


Kontakt z nami
   ogólny
"P.H.U. Telsat"
ul. J.Dąbskiego 1a
72-300 Gryfice
Polska
telsat@555.pl
+48 91 384 2018
+48 91 384 8333
lub skorzystaj z formularza


             początek
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2006 Telsat Electronic Systems, Poland

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.555.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Firma P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie www.555.pl, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji produktów.


 | HOME | Telekomunikacja | Zabezpieczenia | Energetyka | ITS | Produkty | Usługi | Kontakt |