Polski |  English
» Produkty |  CCTV - kamery, transmisja video MPEG-2, MPEG-4, DVR, testery CCTV | 
           « wstecz

Krosownica wizyjna 1208M

KW1208M
 

Cena :  Pytaj   Ogólna charakterystyka:

Głównym zastosowaniem krosownic wizyjnych jest możliwość kierowania sygnałów wizyjnych z dowolnej kamery na dowolny monitor w systemie CCTV.
Alarmy mogą być wyzwalane poprzez zewnętrzne urządzenia alarmowe, jak np. czujniki PIR, wizyjne detektory ruchu, systemy kontroli dostępu, itp.

kamera-swiatlowod-CCTV-szybkoobrotowa-zewnetrzna-zintegrowana

Zintegrowane funkcje alarmowe umożliwiają automatyczną obsługę alarmów w instalacjach niedozorowanych przez operatorów oraz ręczną obsługę w przypadku instalacji stale dozorowanych przez operatorów.

Obrazy alarmowe mogą być zebrane w różnych kategoriach, możliwe jest również wyświetlanie przypisanych tekstów alarmowych, co usprawnia reakcję operatora w zakresie obsługi alarmów. Oprócz wbudowanej klawiatury w celu obsługi przez wielu operatorów możliwe jest również dołączenie sterowników zewnętrznych. Krosownica wizyjna 1208M umożliwia obsługę kamer PTZ (obrót / pochylenie / zoorn) przy pomocy sterowników z joystickiem wraz ze zmienną prędkością obrotu i pochylenia.


Krosownica wizyjna 1208M:

Krosownica wizyjna 1208M jest zaawansowanym systemem wizyjnym, sterującym i obsługi alarmów przeznaczonym zarówno do samodzielnych dużych instalacji CCTV oraz jako część większej instalacji w lokalizacji zdalnej (system satelitarny).


Cechy użytkowe:

Wejścia wizyjne - Krosownica może posiadać od 16 do 160 wejść wizyjnych. Możliwe jest połączenie kilku pojedynczych systemów w celu obsługi ponad 1000 kamer.

Oznaczenie kamery - Krosownica umożliwia nadanie 4-cyfrowego oznaczenia kamery. Oznaczenie to ułatwia operatorowi logiczną identyfikację kamer zarówno w systemach lokalnych, jak i zdalnych.

Nazwa kamery - W celu ułatwienia identyfikacji lokalizacji kamery i obszaru instalacji, krosownica umożliwia zaprogramowanie informacji tekstowej wyświetlanej następnie na monitorach systemowych. Każda kamera może być opisana ciągiem dowolnych 20 znaków programowanych przez użytkownika. Nazwa kamery wyświetlana jest domyślnie w dolnej części ekranu, ale możliwe jest również zaprogramowanie wyświetlania nazwy kamery w innym miejscu.

Sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem kamery (PTZ) - Krosownica może sterować odbiornikami telemetrycznymi obsługującymi standardowe lub szybkie kamery z funkcją obrotu, pochylenia i zoomu. Sterowanie wszystkich kamer może być przeprowadzane za pomocą sterownika lub automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu. Kamery z funkcją obrotu, pochylenia i zoomu mogą być ustawiane sekwencyjnie w dowolnych lub wszystkich zapamiętanych położeniach, zatrzymując się w każdym z nich na zaprogramowany czas.

Sekwencje obrazów z kilku kamer - Możliwe jest zaprogramowanie sekwencji z 8 różnych kamer. Sekwencje te mogą być wyświetlane na dowolnym monitorze. Sekwencja każdej kamery może zawierać do 64 położeń w dowolnym porządku wraz z indywidualnym czasem przełączania.

Wyjścia monitorowe - Krosownica dostępna jest z 4 lub 8 wyjściami monitorowymi. Dzięki zastosowaniu dodatkowych krosownic 1000M istnieje możliwość wykorzystania maks. 32 monitorów dodatkowych.

Konfiguracja uruchomieniowa monitora - Każdy monitor może być zaprogramowany do uruchomienia wyświetlania obrazu z określonej kamery, uruchomienia sekwencji obrazów lub niewyświetlania żadnego obrazu. Konfiguracja uruchomieniowa wszystkich monitorów systemowych może być wybrana ręcznie z klawiatury w przypadku, np. rozpoczęcia pracy przez kolejną zmianę operatorów.

Sterowniki - Krosownice z serii 1000M posiadają wbudowaną klawiaturę umożliwiającą ręczny wybór i sterowanie systemem wizyjnym wyposażoną w przyciski konieczne do obsługi wszystkich funkcji systemowych, jak np. wybór obrazu z kamer, sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem, itd.
Istnieje również możliwość dołączenia sterowników zewnętrznych. Sterowniki z serii 1500M dostępne są w 4 wersjach: z lub bez wyświetlacza alfanumerycznego oraz z lub bez joysticka. Sterowniki mogą być umieszczone w lokalnych lub zdalnych centrach nadzoru. W przypadku każdego sterownika może być zaprogramowany poziom priorytetu. Umożliwia to sterownikom o wyższym priorytecie przejmowanie kontroli nad systemami obsługiwanymi przez sterowniki o niższym priorytecie.

Ograniczenie dostępu do sterownika uniemożliwia wybór określonych kamer, monitorów, resetowania alarmu lub programowania systemu. Dzięki temu operator posiada dostęp tylko do funkcji określonych przez instalatora systemu. Po uzyskaniu autoryzacji możliwe jest również programowanie systemu ze sterownika. Dostęp do programowania funkcji bezpieczeństwa w systemie możliwy jest tylko po wprowadzeniu 4-cyfrowego hasła. Sterowniki umożliwiają ponadto definiowanie makropoleceń.

Tekst alarmowy - Wystąpienie alarmu powoduje wyświetlenie na ekranie zaprogramowanego tekstu. Tekst może zawierać przyczynę i lokalizację alarmu wraz z instrukcjami postępowania, a także czas i datę wystąpienia. W przypadku każdego alarmu możliwe jest zaprogramowanie tekstu składającego się z maks. 20 znaków.

Obsługa alarmów - Krosownice systemu 1000M umożliwiają wyświetlenie obrazu z każdej grupy alarmowej na przypisanych monitorach. Umożliwia to operatorowi szybkie i łatwe rozróżnienie grup alarmowych. Możliwy jest wybór obrazów z kamer wyświetlanych na przypisanych monitorach w wyniku wystąpienia zdarzenia alarmowego. Każde zdarzenie alarmowe może przywołać obrazy z 4 kamer, dzięki czemu na monitorach wyświetlane są obrazy z kamer otaczających obszar, w którym wystąpił alarm.

W przypadku wystąpienia większej liczby alarmów możliwe jest zaprogramowanie priorytetu alarmów, wyświetlenie pierwszego lub ostatniego przychodzącego alarmu lub sekwencji obrazów alarmowych.

W przypadku wystąpienia alarmu wymagane jest zwykle wykonanie wielu czynności jednocześnie. Aby zoptymalizować czas działania w sytuacjach awaryjnych, możliwe jest użycie odbiorników telemetrycznych dedykowanych producentów z pamięcią położeń, co powoduje automatyczne ustawienie kamery zaalarmowanej w zapamiętanym położeniu, kierując ją w ten sposób na obszar wystąpienia alarmu.

Interfejs alarmowy - System umożliwia współpracę ze stykami normalnie rozwartymi, normalnie zwartymi lub dowolną kombinacją powyższych. Alarmy mogą być odbierane również poprzez łącze szeregowe z innego systemu dozorowego, np. systemu kontroli dostępu, systemu alarmowego lub systemu pożarowego. W krosownicy z serii 1000M możliwe jest przetworzenie 512 sygnałów alarmowych.

Drukarka - Wydruk wszystkich czynności alarmowych w zadanym czasie może być wykonany na drukarce szeregowej. Możliwy jest wydruk czasu rejestracji, lokalizacji alarmu i skasowania alarmu. Drukarka może być dołączona do systemu lub dowolnego sterownika.

Czas i data - Czas i data mogą być wyświetlane na dowolnym lub wszystkich monitorach. W krosownicy z serii 1000M zegar posiada podtrzymanie bateryjne.

Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi - Dzięki zastosowaniu wbudowanych portów RS-232C lub RS-485 system może komunikować się z większością urządzeń komputerowych.

Magnetowid - Poprzez podanie sygnału alarmowego możliwe jest uruchamianie zapisu w magnetowidach lub też przełączenie z trybu po klatkowego do trybu czasu rzeczywistego.

Programowanie systemów - Systemy mogą być wykorzystywane w konfiguracji przeprowadzonej fabrycznie bez dokonywania zmian w programie. Funkcja ta umożliwia zminimalizowanie czasu uruchomienia po instalacji urządzeń. W przypadku wykorzystania funkcji zawartych w systemie parametry obsługi konfigurowane są poprzez menu wyświetlane na dowolnym monitorze. Możliwość programowania przy użyciu komputera PC zapewnia pobranie i przesłanie ustawień konfiguracyjnych z i do systemu. Oprogramowanie zawiera graficzny sterownik oraz symulator alarmów.

Przesyłanie sygnałów wizyjnych poprzez publiczne linie telefoniczne - Jeśli zastosowania systemu wymagają instalacji bez obsługi przez operatora lub obsługi systemów zdalnych z centrum nadzoru rozwiązaniem jest użycie krosownic wizyjnych Ernitec oraz modułów teletransmisyjnych Adpro Fast Scan. Połączenie takie umożliwia obsługę jednego lub kilku systemów z dowolnego miejsca przy użyciu standardowych linii telefonicznych (PSTN) lub linii cyfrowych (lSD N).

Współpraca krosownic z wizyjnymi detektorami ruchu - Dzięki krosownicom wizyjnym Ernitec możliwa jest pełna obsługa i programowanie wizyjnych detektorów ruchu Adpro. Wszystkie funkcje dostępne poprzez sterownik krosownicy.


Dane techniczne:

kamera-swiatlowod-CCTV-szybkoobrotowa-zewnetrzna-zintegrowanaARTR, kamera ARTR

CCTV - kamery, transmisja video MPEG-2, MPEG-4, DVR, testery CCTV Cena (netto)
TL-PTZC20-18W-SMT Zewnętrzna zintegrowana światłowodowa kamera szybkoobrotowa

 Pytaj

TL-PTZ-K8 Uniwersalny, wielofunkyjny sterownik do kamer PTZ z transmisją LAN

 Pytaj

 P TL-MPEG2-IP Sieciowy enkoder/dekoder wideo/audio

 Pytaj

TL-MPEG2AoIP-TR Koder - enkoder sygnału video MPEG-2A po sieci IP

 Pytaj

KW1208M Krosownica wizyjna 1208M

 Pytaj

N - Nowość, P - Polecany produkt
O lepsze ceny do swojego projektu / inwestycji proszę złożyć zapytanie cenowe na adres adminsell@555.pl


 Polecamy

Kamera Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic RejestracyjnychZaloguj się :
login   
hasło     
nie pamiętam hasła  | rejestracja

Kontakt z nami
   ogólny
"P.H.U. Telsat"
ul. J.Dąbskiego 1a
72-300 Gryfice
Polska
telsat@555.pl
+48 91 384 2018
+48 91 384 8333
lub skorzystaj z formularza


             początek
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2006 Telsat Electronic Systems, Poland

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.555.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Firma P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie www.555.pl, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji produktów.


 | HOME | Telekomunikacja | Zabezpieczenia | Energetyka | ITS | Produkty | Usługi | Kontakt |